Od 1 grudnia 2012 r., w ramach Wspólnego Porozumienia Tranzytowego (OTS), którego jesteśmy stroną, jest to reżim, w którym transakcje tranzytowe są przeprowadzane między Unią Europejską i krajami EFTA, Macedonią Północną, Serbią i naszym krajem.