...

Co to jest wspólny system tranzytowy?

Od 1 grudnia 2012 r., w ramach Wspólnego Porozumienia Tranzytowego (OTS), którego jesteśmy stroną, jest to reżim, w którym transakcje tranzytowe są przeprowadzane między Unią Europejską i krajami EFTA, Macedonią Północną, Serbią i naszym krajem.

Oregon Technology Services

Dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić pracę eksporterom, importerom, spedytorom, przewoźnikom i brokerom celnym.

Ostatnie wiadomości

No Posts Found!

Rozwiązania nowej generacji w tranzycie

Dzięki Oregon NCTS można łatwo złożyć bezpośrednią deklarację do wielu miejsc docelowych w Europie!

Przenieś swoje transakcje komunikacyjne do środowiska cyfrowego.

© Copyright 2024 Oregon Technology Services Inc.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.