...

Wiadomości i ogłoszenia

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Tranzyt
T1/T2/T- deklaracje to co to?

29 kwietnia, 2024

Deklaracje T1/T2/T- dotyczące handlu zagranicznego są procedurami Wspólnoty, które umożliwiają przewożenie towarów objętych transakcjami tranzytowymi w krajach strony Umowy Tranzytowej…

Przenieś swoje transakcje komunikacyjne do środowiska cyfrowego.

© Copyright 2024 Oregon Technology Services Inc.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.