...

T1/T2/T- deklaracje to co to?

Deklaracje T1/T2/T- dotyczące handlu zagranicznego są procedurami Wspólnoty, które umożliwiają przewożenie towarów objętych transakcjami tranzytowymi w krajach strony Umowy Tranzytowej bez konieczności uiszczania cła, uwzględniając pochodzenie towarów, oraz są to deklaracje celne tranzytowe o tej samej nazwie. Każdej deklaracji otwartej w statusie T przypisuje się unikalny numer śledzenia, zwany MRN.

Co to jest T1?

T1 to procedura Wspólnoty (UE), która umożliwia przewóz towarów niebędących towarem Wspólnoty bez konieczności uiszczania cła w krajach strony Umowy Tranzytowej. Każdej deklaracji otwartej w statusie T przypisuje się unikalny numer śledzenia, zwany MRN. – Pochodzenie towaru nie ma znaczenia przy ustalaniu reżimu. Na przykład dla towaru pochodzącego z Niemiec deklaracja T1 otwierana jest z Triestu. Istotne jest tylko, aby deklaracja T została otwarta przed opuszczeniem terenów Wspólnoty (UE) lub przed wejściem na teren Strefy Wolnocłowej. W takim przypadku jest to deklaracja T2.

Co to jest T2?

T2 to procedura Wspólnoty (UE), która umożliwia przewóz towarów będących towarami Wspólnoty bez konieczności uiszczania cła w krajach strony Umowy Tranzytowej. Deklaracje T2 często są stosowane w transporcie do Turcji w krajach strony Umowy Tranzytowej.

Co to jest deklaracja TR?

Skrót TR jest używany dla deklaracji tranzytowych w krajowych operacjach tranzytowych w Turcji. Procedury tranzytowe dla towarów nie objętych swobodnym obrotem odbywają się w ramach deklaracji TR między: dwoma punktami granicznymi (lądowymi, lotniczymi, morskie), punktem granicznym a krajowym urzędem celnym, punktem granicznym a urzędem celnym strefy wolnocłowej, dwoma punktami granicznymi, dwoma krajowymi urzędami celnymi, krajowym urzędem celnym a urzędem celnym strefy wolnocłowej, urzędem celnym strefy wolnocłowej a punktem granicznym, między dwoma magazynami celnymi, między dwoma miejscami tymczasowego przechowywania.

Oregon Technology Services

Dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić pracę eksporterom, importerom, spedytorom, przewoźnikom i brokerom celnym.

Ostatnie wiadomości

No Posts Found!

Rozwiązania nowej generacji w tranzycie

Dzięki Oregon NCTS można łatwo złożyć bezpośrednią deklarację do wielu miejsc docelowych w Europie!

Przenieś swoje transakcje komunikacyjne do środowiska cyfrowego.

© Copyright 2024 Oregon Technology Services Inc.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.